Ostoskori

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 18.5.2018

Rekisterinpitäjä 

HEIDIN FABRIIKKI (y-tunnus: 2864804-4)

Mitä tietoja sinusta kerään

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli, asioidessa käytetty valuutta. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.

Mihin henkilötietojasi käytän

Henkilötietojasi käytetään:

  • Asiakassuhteen hoitamiseen
  • Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn sekä arkistointiin
  • Tilastointiin
  • Markkinointitiin (tästä pyydetään erillinen suostumus)

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Kuinka kauan henkilötietojasi säilytän

Säilytän henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Luovutan henkilötietojasi logistiikkan ja maksupalvelun yhteistyökumppaneille verkkokaupan toiminnan mahdollistamiseksi.

Asiakkaan oikeudet 

Sinulla on oikeus tarkistaa rekisteriin sinusta tallennetut tiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedot korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Sinulla on myös oikeus siirtää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle sekä pyytää minua poistamaan kaikki sinua koskevat henkilötiedot rekisteristämme (”oikeus tulla unohdetuksi”).

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos koet, että rekisterinpitäjänä en ole noudattanut toiminnassani soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Mikäli haluat tarkistaa sinusta tallennetut tiedot, vaatia niihin oikaisua, siirtää tiedot järjestelmästä toiseen tai ”tulla unohdetuksi”, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti. Tarvittaessa pyydän pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Vastaan pyyntöihin EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.